Domácí vodní elektrárna DVE 120

DVE 120 je samostatný ekologický zdroj elektrické energie, kde je generátor poháněn Odvalovacím tekutinovým strojem. Jednotka je upevněna na vtokovém bloku, do kterého je zaústěno potrubí. Soustrojí dodává výkon o napětí 12 nebo 24 V. Získaná energie je vhodná k akumulaci.
 

 

 
H - spád vodyQ - průtok vody P- výkon
[m] 3,5 - 20 [l/s] 4 - 20 mechanický elektrický
[W] * 75 -2100 [W] ** 35 - 1000
( P mech = 7,5 x Q x H )

*     Dosažený výkon je závislý na ztrátách způsobených přívodním potrubím.
**   Elektrický výkon je závislý na účinnosti použitého generátoru.

Hmotnost DVE 120 včetně betonového základu: 60kg

Cena DVE je od 42.000,- Kč bez DPH a EXW Králův Dvůr

 DVE 120DVE 120 do pitné vody


PATENT No. 283553