Domácí vodní elektrárna DVE 120 AG

DVE 120 AG je bezobslužný ekologický zdroj elektrické energie, kde převodovku s asynchronním generátorem pohání bezlopatková turbína SETUR. Soustrojí je upevněno na vtokový blok, do kterého je zaústěno potrubí přivaděče vody. Elektrárna spolupracuje s distribuční sítí 3x400 V, 50 Hz a je určena pro krytí části vlastní spotřeby odběratele.
 

 

 
H - spád vodyQ - průtok vody P- výkon
[m] 3,5 - 20 [l/s] 4 - 20 mechanický elektrický
[W] * 75 -2100 [W] ** 45 - 1200
( P mech = 7,5 x Q x H )

*     Dosažený výkon je závislý na ztrátách způsobených přívodním potrubím.
**   Elektrický výkon je závislý na účinnosti použitého generátoru.


 
 
DVE 120 s převodovkou a generátorem 3 x 400 VDetailní pohled na konstrukci s generátorem 3 x 400
 
PATENT No. 283553